Aplikacja MPT Taxi w Google Play

Aplikacja MPT Taxi w App Store

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

W FORMIE KONKURSU OFERT PISEMNYCH

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

ogłasza:

Sprzedaż w formie konkursu ofert pisemnych samochodu osobowego marki:

  • Peugeot 407 2.0 HDI, manual, sedan 5 drzwiowy, koloru złotego, rok prod.: 2005, przebieg 165  tys. km, cena: minimalna 6100 zł brutto.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach można składać w siedzibie MPT Sp. z o.o. - al. Jerozolimskie 184 B, 02-486 Warszawa, w Sekretariacie Zarządu, w dniach od 6 - 7 marca 2019 r. (środa - czwartek) w godzinach 9:00 -14:00.

Oferta winna zawierać:

imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres oraz oferowaną cenę brutto. W przypadku firmy: nazwę firmy oraz NIP.

Wymieniony samochód można obejrzeć w dniach 6-7.03.2019 w godzinach 9:00 -14:00.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr. tel. 696-404-857.

MPT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia, unieważnienia postępowania przetargowego lub zamknięcia postępowania przetargowego bez dokonania wyboru oferenta, w każdym wypadku bez podania przyczyny oraz bez prawa zgłaszania przez oferentów jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.